любовта си отива в неделя по здрач наранена от много човечност